Wij maken gebruik van cookies
Cookies accepteren

Heb je zin in ontwikkeling?
Wij zijn jouw gids naar zinvol onderwijs


Omdat we geloven dat veranderen en ontwikkelen door verbinding meerwaarde heeft. We werken altijd vanuit de rol die je hebt en de mogelijkheden die jij hebt om te ontwikkelen. Je bent de leider van je eigen leerproces. Vanuit de vraag van alle betrokken partijen. Door de verschillende perspectieven met elkaar te verbinden, komen er meer en duurzamere oplossingen.

Lees meer

Hoe gaan we te werk?

 
We werken vanuit het gedachtegoed van de Golden Circle de waarom – hoe –wat cyclus, zodat er een duurzaam resultaat ontstaat. Rekening houdend met het sociaal kapitaal van de school.

We zijn in de overtuiging dat de oplossing in de betrokkenen zelf zit, en niet in standaard oplossingen. Daarbij blijft de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap bij de betrokken partij. Wij kunnen ondersteunen en ontzorgen als het gaat om het vinden en toepassen van oplossingen en ideeën.

Lees meer

 


Wat doen we precies?


Onze methodiek bestaat uit ervaren, doen, voelen en het erkennen van je eigenaarschap om actief bij te dragen aan veranderingen en oplossingen. We inspireren en motiveren, faciliteren, reflecteren en zorgen voor actie, verandering en borging.

Lees meer
 


Belangrijke thema's


Belangrijke  (actuele) thema’s in het veld waar we ons op richten zijn:
  • Kansen(on)gelijkheid
  • Duurzaam ontwikkelen (flexibilisering, toekomstproofonderwijs)
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Regionale samenwerking
  • Cultuuraspecten
  • Procesbegeleiding
 


 

Referenties


Joyce van de Wiel
Cursit bij een training

Els en Anna Bedankt voor de training! Het was inspirerend en ik ga het nu ook echt anders aanpakken!
Patrick
Leerling 

De workshop over eigenaarschap was echt gaaf. Daar ga ik mijn hele leven plezier van hebben.
Wim Baars
Schoolleider 

Jullie onophoudelijk enthousiasme en kennis hebben er mede voor gezorgd dat de innovatie ook daadwerkelijk in geimplementeerd.
 
Marielle Coppens
Decaan de Rooi Pannen Eindhoven

De training LOB & gesprekstechnieken is op de afdeling VMBO van de Rooi Pannen in Eindhoven met erg veel enthousiasme verzorgd door Els & Anna. Wij hebben een erg zinvolle training aangeboden gekregen met veel actieve werkvormen en zeer bruikbare tips.

Ook het nut van LOB werd nog eens op een positieve en stimulerende manier onder de aandacht gebracht. Kortom bagage genoeg om zowel LOB als loopbaangesprekken verder uit te bouwen binnen onze organisatie. Met de verkregen bagage en hun enthousiasme hopen wij "de puntjes op de i" te zetten op de door ons inmiddels ingeslagen "LOB-weg". Met dank aan Els & Anna 
Jacqueline Landa MSc
Docente Minor Dienstverlening & producten, Fontys Hogescholen

Ik heb Els begin dit schooljaar leren kennen als een zeer kundig en betrokken collega. Zij is vakkundig en doelgericht. Els gaat vol voor een perfecte oplevering van haar les. Ik heb haar verscheidene malen bezig gezien in haar rol als docent. Zij is daar erg goed in. Zij bereidt zich gedegen voor en weet de lessen toe te schrijven naar haar publiek. Het materiaal dat zij maakt is goed, professioneel en voorzien van goede theoretische onderbouwing.

Ondanks haar goede voorbereiding is Els absoluut niet star. Zij speelt in op de vraag van haar toehoorders en gaat hier flexibel mee om. Door haar ruime ervaring, kan zij min of meer per direct maatwerk leveren en de les gaande weg meer toespitsen in de door de student gewenste richting.
 
Mulkiye Gok
Stagebegeleider LMC PRO

Ik ben erg enthousiast over de workshop die Anna heeft gegeven over LOB en een loopbaangesprek in het bijzonder. Het was informatief, enthousiast, praktisch en zeer inspirerend. Ik kan het iedereen aanraden.
 
Paul Vermeulen van Scoor
Over jouw verhaal/workshop: Daarin herkende ik heel veel van wat ik meestal mis bij andere voorlichtingen/lezingen die betrekking hebben op het onderwijs. 
Vaak gaat het om een deelaspect, nu ook weer: LOB. Wat mij trof en bevestigde is dat dit deel, LOB, door alles verweven zit ( zou moeten zitten) in het onderwijs. Het vereist het kennen en volgen van de jongere en dat doe je de hele dag door, elke les dat hij of zij voor je neus zit. Je sloeg dus wat mij betreft de spijker op zijn kop.
Edmee Maas
Programmamanager VO en beroepsonderwijs Techniek Talent.

Els heeft enorm veel kennis van het onderwijs en weet, met respect, mensen te bewegen tot het maken van een volgende stap. De combinatie van haar kennis, ervaring en vaardigheden om met mensen om te gaan maakt dat ik graag met haar werk. Van complexe klussen tot coaching, Els gaat voor het hoogst haalbare en weet hiervoor het juiste proces op touw te zetten. Betrokken en resultaatgericht.
 
Anne Nabuurs
Fontys Educatief Centrum, Trainer/docent

Els is voor mij een persoonlijke coach! Ze heeft mij aan het denken gezet over wie ik ben als docent in de rol als loopbaanbegeleider. Maar ook heeft ze mij inzicht gegeven in wie ik ben als persoon. Welke keuzes heb ik eigenlijk gemaakt in mijn loopbaan en waarom werk ik nu bij Fontys en is dit wat ik leuk vind? Deze vragen kan ik nu veel beter beantwoorden waardoor ik me op zowel persoonlijk als professioneel gebied heb kunnen ontwikkelen. Els is gedreven en weet waar ze het over heeft. Met haar kennis en kunde kan ze onderwijsprofessionals hulp bieden bij het vormgeven van een waardevolle LOB-omgeving. Mij is in ieder geval duidelijk geworden dat LOB altijd een integraal onderdeel is van het lesprogramma en dat ik hier als docent een belangrijke rol in heb! 
Jeroen Langbroek
Directeur CSG Het Noordik, vestiging Catharina van Renneslaan

Hartelijk dank voor de prettige samenwerking Anna, je enthousiasme en gedrevenheid werkten aanstekelijk. 
Student
Pre bachelor voor migranten Fontys Hogescholen.

Els, jij maakt me altijd positief. Jij gelooft in mij.


Lees meer referenties

Zin in social media

Heb je zin om ons te volgen op social media? Neem dan eens een kijkje op: Twitter: #Zininonderwijs, LinkedIn en Facebook.
Ook voor nieuws, activiteiten en publicaties.
 
We hopen je daar ook te mogen ontmoeten!