Wij maken gebruik van cookies
Cookies accepteren

Het bestuur


Els van Osch
Bestuurslid en oprichter

Ik ben al vanaf 1980 intensief in onderwijs bezig. Eerst als docent in  m.n. het beroepsonderwijs (vmbo en mbo), later als decaan, teamleider, directeur en adviseur. Ook in de lerarenopleiding heb ik een aantal jaren mogen lesgeven. Onderwijs zit tot in mijn DNA zou je kunnen zeggen….
 
Ik heb, samen met Anna, Zin In Onderwijs opgericht omdat ik geloof dat we in ons onderwijs de ‘zin’ dreigen te verliezen. Onderwijs gaat om contact en relatie. Mensen komen tot leren en ontwikkeling als zij dat samen met anderen kunnen doen, als zij kunnen reflecteren en sparren. Door het met elkaar te doen en te weten waarom je het doet, komt de zin weer terug in onderwijs.
 
Daarom heeft Zin in Onderwijs voor mij enorm veel zin!
Ik heb er zin in om met jou te ontdekken wat jouw zin in onderwijs is.

els@zininonderwijs.nl
Anna de Rijk
Bestuurslid en oprichter

“If you are always trying to be normal. You will never know how amazing you can be” Maya Angelou
 
Ik geloof dat het de belangrijkste taak van onderwijs is om leerlingen alle kansen te bieden zichzelf te worden. Om te ontdekken, uit te vinden en fouten te kunnen maken. Onderwijs is voor mij werken aan de ontwikkeling van de hele mens, zorgen dat een kind/jongere zich kan ontplooien en ontwikkleen zodat de leerling  zelf zijn toekomst vorm kan geven doordat hij weet wie hij is en wat hem drijft. Want, wanneer was het de laatste keer dat iemand tegen je zei: Hoe belangrijk je bent?
Je bent het beste wat we hebben
We hebben je kei hard nodig!
 
Onze missie is niet voor niks gekozen:
"Zinvol onderwijs voor iedereen!"
Als leerling heb ik veel schooltype mogen doorlopen en vanaf 1997 werk ik met heel veel plezier in het onderwijsveld. Qua werk heb ik diverse functies en rollen gehad en al deze ervaringen hebben ervoor gezorgd dat ik nu samen met Els deze Stichting heb op willen en kunnen richten. Ik woon samen met mijn 2 kinderen met heel veel plezier in Utrecht. Woorden die mij typeren zijn: betrokken, enthousiast, samen, humor, resultaat gericht, delen en plezier. Ik heb er heel veel zin in!
 
“If you don’t know where you going, any road will get you there.
Alice in Wonderland.

anna@zininonderwijs.nl
 
Marieke van der Staak
Secretaris

Tijdens mijn studie kreeg ik altijd zin in onderwijs als mijn docenten uitstraalden dat zij kennis hebben van en plezier hebben in hun vak. Niet zelden wisten zij mij juist door de combinatie van deze twee facetten te inspireren om nog meer uit mijzelf te halen. Zin in onderwijs komt voor mij daarom vooral tot stand in de relatie tussen de docent en de student. Ik vind het mooie van onze stichting dan ook dat wij ernaar streven om iedereen die bij het geven van onderwijs betrokken is weer zin te geven om van het onderwijs iets moois en unieks te maken. Wanneer wij hierin slagen, kunnen zij dit immers weer overdragen op de talenten van de toekomst. Hier draag ik als secretaris natuurlijk graag mijn steentje aan bij.
 
Ik ben Marieke van der Staak, 25 jaar en geboren en getogen in Tilburg. Nadat ik in 2014 mijn master Bestuurskunde had afgerond, ben ik gaan werken bij de afdeling Woondiensten van zorgorganisatie de Amarant Groep. Hier zoek ik onder andere antwoorden op de vraag hoe ervoor gezorgd kan worden dat de beschikbare huisvesting zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van cliënten en zorgmedewerkers. In mijn vrije tijd doe ik onder andere onderzoek naar overheids-communicatie met als doel om binnen een paar jaar een proefschrift af te ronden. 

secretaris@zininonderwijs.nl
Bart van Kuik
Voorzitter

Als leerling van een jenaplan school en als leerling  op verschillende reguliere vo-scholen, als student onderwijskunde, als leraar po en cluster 4, als onderwijsadviseur ben en blijf ik al heel wat jaren enthousiast over onderwijs en hoe jongeren en volwassenen leren. 
 
Mijn passie voor onderwijs krijgt nu vorm als onderwijs- beleidsadviseur op het MBO College Almere, onderdeel van ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland waar ik 11 onderwijsteams ondersteun bij de ontwikkeling van de visie, de onderwijsteams, het (vraaggestuurde) curriculum en de deelschoolontwikkeling in het college.
 
Als voorzitter van de Stichting Zin in Onderwijs mag ik samen met een heel fijn team gepassioneerde en ervaren onderwijsmensen meewerken aan zinvoller onderwijs. Hoe fijn is dat! 
Graag maak ik kennis met u en uw passie en opvatting over de toegevoegde waarde van onderwijs.

voorzitter@zininonderwijs.nl
Peter van der Baan
Penningmeester

Vele jaren was ik docent in het HBO. Dat gaf mij veel energie en zin in onderwijs, maar toen ik internationaal wilde opereren werd het wat moeilijker. Gelukkig heb ik mijn ambities in een andere setting waar kunnen maken. Ik heb mooie projecten gedaan in Indonesië en in vele landen van Europa. Centraal stonden de Millennium Doelstellingen en het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ik moest wel zorgen dat ik zelf subsidies binnenhaalde voor deze internationale projecten en dat is mij altijd goed gelukt. 
Als penningmeester van Zin In Onderwijs hoop ik hiermee door te kunnen gaan.

Zin In Onderwijs betekent voor mij dus zin in internationale uitwisseling. Europa maakt het met allerlei subsidies mogelijk dat zowel docenten als leerlingen ervaringen uitwisselen en gezamenlijk komen tot nieuwe ideeën en initiatieven. Zo heb ik onderwijsprogramma's ontwikkeld rondom 'Career Learning', de 'Circular Economy', onderwijs voor leerlingen die moeilijk mee kunnen komen (Big Picture Learning) en tenslotte 'Gezonde en Duurzame Schoolkantines'. De Europese regels voor uitwisseling worden steeds eenvoudiger. Zin In Ondewijs kan helpen een programma op te stellen dat u zin geeft in internationale uitwisseling.

penningmeester@zininonderwijs.nl