Wij maken gebruik van cookies
Cookies accepteren

Wat hebben we te bieden?


Wij zijn een ‘leerschool’ die zich richt op de processen en op de ontwikkeling die je als mens kan maken. Hoe realiseer je samen wat je wilt bereiken? Hoe kun je het team, afdeling het beste organiseren en hoe creëer je eigenaarschap bij iedereen? We geven advies en komen met nieuwe oplossingen die passen in jullie cultuur. Tevens geven we diverse opleidingen en trainingen. In alle interventies richten we ons op het individu, we geven feedback op wat we zien, feed up op wat je zelf in het proces wil bereiken en feed forward hoe je dat kan bereiken. We helpen teams, organisaties met het maken van een voor hen uniek plan, we betrekken iedereen erbij die nodig is voor de ontwikkeling of oplossing van het vraagstuk. We verbinden daarbij vooral de mensen aan elkaar om zo de (samenwerkings)processen een stimulans te geven.
 
Voorbeelden van ons aanbod:
 • Procesbegeleiding
 • Trainingen Professioneel handelen d.m.v. feedback, feed-up en feed-forward
 • Uitvoeren van onderzoek 
 • Teamontwikkeling
 • Op maat trainingen en advies
 • Initiëren van andere manieren van onderwijsgeven voor hoogopgeleide asielzoekers met een A-status
 • Samenwerking realiseren voor een regionale aanpak 
 • Leernetwerken
 • Verzorgen van trainingen over (persoonlijke) veranderkracht en leiderschap
 • Begeleiden van innovatie- en verandertrajecten 
 • Maken van inventarisaties 
 • Geven trainingen op het gebied van LOB en reflectiegesprekken 
 • Organiseren regionale samenwerkingsbijeenkomsten 
We hebben de ambitie om te ontdekken hoe we het beste van en met elkaar leren. Wat beklijft wel, en wat niet? We leggen internationale verbindingen en begeleiden Europeese projecten.
 
Wij willen met onze aanpak het antwoord zijn op de huidige praktijk van versnippering, ad hoc denken en de vaak eenmalige aanpak. Wij streven duurzaam effecten na en bieden niet alleen trainingen en activiteiten maar voortdurende aandacht en follow-up.
 
Wat ons uniek maakt is dat we met meer dan één persoon uitvoeren en dat we de verschillende lagen in de organisatie vanaf de start betrekken. We zijn samen met jou verantwoordelijk voor resultaat, leveren een concreet resultaat op, maken dit zichtbaar en zorgen voor follow-up. We sluiten daarbij aan bij de cultuur.