Wij maken gebruik van cookies
Cookies accepteren

Downloads


Hieronder vindt u openbare projecten van Zin in Onderwijs. Maak vooral gebruik van alle downloads en informatie!

Open Badges

Doel van de open badges: digitaal (h)erkennen en waarderen van kennis en vaardigheden die binnen en buiten school geleerd worden of zijn. Elke lerende kan zijn persoonlijke levensloop met OpenBadges vastleggen en toegankelik maken voor iedereen, zoals bedrijven en onderwijsinstellingen.leren en werken zijn hierdoor onlosmakelijk met elkaar verbonden.


Een hele fijne vakantie!

Hier vind je ons Zin in Onderwijs vakantie boek om weer even heerlijk tot rust te komen en op te laden. Heel veel lees en doe plezier!  


Handboek LOB Praktijkonderwijs

Hier vindt je een werkboek LOB voor Praktijk school leerlingen. voor het voeren van de gesprekken gebruikten we hier de Cleaun Language methode.


Leren en waarderen in je eigen stad het kan!

Overal leren en dat waarderen het kan!

We weten dat de samenleving steeds sneller veranderd en dat we met het klimaat voor grote uitdagingen staan. De wereld is in 20 jaar tijd letterlijk in onze voortuin komen te staan. In bijgaand document lees je hoe e in je eigen stad  of regio het mogelijk maakt om overal te lern en dat te waarderen door een open badge systeem.


VR Video

In een tijdwaarin de inzet van digitale middelen helpt om het leerproces effectiever en efficiënter te maken is het logisch om de mogelijkheden van digitale middelen te benutten. Met een VR 360° video*/ VR bril en de juiste inhoud kun je een ervaring creëren die net zo intensief is als wanneer je er zelf zou rondlopen. Zorg zelf voor een virtuele beleving!

Handboek Loopbaanreflectie

Training in loopbaangespreksvoering
Welkom in de wereld van de loopbaanreflectie! Dit handboek is een verzameling achtergrond­informatie, theorieën, oefeningen, opdrachten en hulpmiddelen, met als doel om leraren en docenten te ondersteunen bij het voeren van een goed gesprek met leerlingen over hun loopbaan, kwaliteiten, drijfveren en toekomstdroom.
Jij kunt het gebruiken op jouw manier: om inspiratie op te doen, om achtergronden van loopbaanreflectie te lezen, om je collega’s in te wijden in de materie etc. Veel plezier!

Boekje vol inspiratie - tips - instrumenten

Voor Stichting Platforms VMBO hebben we een training: "Borging van LOB in het vmbo" mogen ontwikkelen. In deze bijlage vind je diverse formats zoals een integraal LOB-plan een LOB-werk en activiteitenplan, een LOB-rubric, instrumenten voor het werken met leerlingen. Materialen voor LOB gesprekken. Instrumenten voor samenwerking met ouders en in de regio en nog veel meer. We wensen je heel veel plezier en succes met het borgen van LOB in je school.


     

Meer coachend lesgeven hoe doe je dat eigenlijk?

 

Heb je interesse of wil je er zelf mee aan de slag dan hebben we hier wat materiaal wat je wellicht verder kan helpen. 

 In gesprek met je leerling a.d.h.v. rubrics.  Test: hoe goed ben jij in coachen?

 Inspiratieblad feedback, feed forward en feedup.

 Tips voor observatie coachmomenten.
 Onderzoek: Hoe kan de docent door zijn gedrag de leerling motiveren?


Het canvas/worksheet model-speeddate en denkkaartjes voor LOB

Hier vind je al het materiaal dat we hebben ontwikkeld om in je team of regionaal mee aan de slag te gaan. Zo vind je hier:
De WORKSHEET om samen met je samenwerkingsparners in te vullen en de uitleg hoe het model te gebruiken.

De Worksheet  + uitleg 
We hebben  2 LOB werkvormen bedacht die je kunt gebruiken:
De DENKKAARTJES en de SPEEDDATE KAARTJES , beide met uitleg.
 + uitleg   Speeddate kaartjes   + uitleg 

Plan on a page

Vaak heb je na een training, workshop of presentatie veel ideeën en nieuwe inzichten.  Maar hoe kun je deze praktisch maken en in één oogopslag helder maken zodat je ook je collega's kunt enthousiastmeren? Naar aanleiding van de routekaart met de waarom / hoe / wat-cyclus hebben we drie verschillende plan on a pages gemaakt: één voor de decaan, één voor de schoolleider en één voor de (vak)docent. Op deze manier maak je in één pagina overzichtelijk wat je wilt, wat je kunt doen en wie je erbij moet betrekken. Al onze materialen zijn vrij beschikbaar. Op verzoek kunnen we ze ook als maatwerk aanbieden. 


LOB inspiratie

Ben je opzoek naar flimpjes, tips en LOB inspiratie? Op deze pagina's vind je wellicht iets dat je kunt gebruiken. 

LOB Werkplan

Het LOB-werkplan is de basis voor het jaarlijkse activiteitenplan. Hier vind je een voorbeeld van een LOB Werkplan. 

LOB & Technologie Aan de slag met LOB!

Wij (Els & Anna) hebben in 2015/2016 voor Platform Bèta Techniek een routekaart ontwikkeld voor LOB en Technologie.
Want of je nu schoolleider, decaan of docent bent, jij hebt een belangrijke rol in LOB. En om je daarin te ondersteunen is de Routekaart ontwikkeld. Hij helpt je de activiteiten te ontplooien die passen bij jullie doelen. Deze website, die werkt als een Toolbox vol materialen en methodes, helpt je daarbij.
Alle instrumenten, de toolbox, tips en video’s kun je vrij gebruiken op:
http://lobentechnologie.nl

Aan de slag met LOB!

In 2016/2017 hebben we de routekaart veralgemeniseerd voor het hele vmbo. We hebben de toolbox, de voorbeelden en de praktische werkvormen aangepast zodat de hele sector er gebruik van kan maken.
Als deze materialen kun je inzetten om jullie LOB-beleid te vernieuwen. De toolbox ondersteunt je bij het vormen van gedachten, het voeren van gesprekken en het ontwerpen van beleid en activiteiten. We wensen je heel veel plezier en succes met jullie LOB proces!
http://aandeslagmetlob.nl


Format integraal plan van aanpak LOB

Wil je een integraal plan van aanpak op het gebied van LOB?  Gebruik gerust dit voorbeeld! 


LOB activiteitenplan

Wil je een voorbeeld van een LOB activiteitenplan dan kan je dit document hiervoor gebruiken. 

Indicatoren + Rubric LOB

De indicatoren helpen om in kaart te brengen hoe ver leerlingen zijn in hun LOB-ontwikkeling. Scholen kunnen een competentie-ontwikkellijn uitzetten, bijvoorbeeld met behulp van een Rubric.
Indicatoren:  en hier vind je de LOB rubric: 


AED voor LOB

Eerste hulp bij LOB en een AED voor ontwikkeling en samenwerking voor LOB in de regio. De eerste hulp die je nodig hebt voor LOB vind je in onze eerste hulp bij LOB AED:  In onze AED voor regionale samenwerking hebben we 8 principes voor een betere ontwikkeling en samenwerking in de regio bij elkaar gezet:  

Placemat

Deze placemat kun je gebruiken tijdens een lunch, diner of soep moment. Je kunt op de placemat je afspraken en contacten noteren en na het eten mee naar huis nemen.   We hebben ook een place-to-be mat gemaakt om ouders meer bij LOB te betrekken.  zie deze place-to-be mat:   en de regionale placemat voor afspraken: 


Zin in Onderwijsspel 

Voor iedereen die meer eigenaarschap wil creëren en/of de verandering een keer anders wil aanpakken. Heel veel plezier met het spelen!


LOB en Netwerken

Netwerken is een van de vijf loopbaancompetenties, maar hoe kun je deze competentie in je les verwerken? Samen met LaRed is een lespakket ontwikkeld met 7 lesbrieven voor leerlingen en voor docenten. Interesse? Neem contact op met anna@zininonderwijs.nl en de lesbrieven komen je kant op.
Zie de N-factor:  en de Netwerktest 

LOB dobbelsteen en boekenlegger

Om ouders meer te betrekken bij de LOB van hun kind kun je deze dobbelsteen gebruiken. Gebruik hem ook gerust tussendoor in de les. De boekenleggers zijn bedoeld om het netwerken te stimuleren. Geef zoveel mogelijk je visitekaartje af als leerling.
De dobbelsteen:  de boekenlegger: 


Lobke

Hallo ik ben Lobke, het zusje van Loesje. Ik houd me vooral bezig met Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding in scholen. Alle Lobkes die ik heb gemaakt kun je gebruiken om LOB op een leuke manier onder de aandacht te brengen in je school.
Heb je zelf een leuke ‘Lobke’ quote? Stuur deze dan naar mij via  info@zininonderwijs.nl   Voor je te nemen moeite krijg je dan een aardigheidje.
Klik op onderstaand icoon om alle Lobkes te downloaden:

 en de Lobke kalender