Wij maken gebruik van cookies
Cookies accepteren

Hoe gaan we te werk?


We werken vanuit het gedachtegoed van de Golden Circle: De waarom – hoe – wat cyclus, zodat er een duurzaam resultaat ontstaat. Rekening houdend met het sociaal kapitaal van de school.

We zijn in de overtuiging dat de oplossing in de betrokkenen zelf zit, en niet in panklare oplossingen. Daarbij blijft de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap bij de betrokken partij. Wij kunnen ondersteunen en ontzorgen als het gaat om het vinden en toepassen van oplossingen en ideeën. 

Het gaat ons daarbij meer om het proces, de borging en een duurzame verbinding dan om het product. Onze plek is die van bruggenbouwer. We maken actieve verbindingen tussen partijen die vanuit verschillende perspectieven aan dezelfde doelstellingen werken. We doen dat door het actief aanbieden van verbindingsmomenten in organisaties, de regio of op landelijk niveau. We willen meet-ups, happenings en Edulabs organiseren voor en met het veld, vanuit reële praktijkvragen.

Er gebeurt veel in onderwijs en scholen moeten steeds meer en beter samenwerken om de goede dingen te kunnen blijven doen. In elke regio doen zich vraagstukken voor die alleen in samenwerking kunnen worden aangepakt. Wij zijn er om de scholen, docenten en anderen de kans te geven de verbinding met elkaar aan te gaan. Maar ook de kleine verbindingen, die tussen individuen, willen wij aandacht geven. Want pas als je elkaar echt ontmoet, kun je met elkaar aan iets moois bouwen.

Trainingen die we geven:
-  Persoonlijke ontwikkeling
-  Coachend leiderschap
-  Teamontwikkeling
-   Leidinggeven op basis van eigenaarschap